Afspraak maken
Wij verzoeken u om telefonisch een afspraak met ons te maken bij voorkeur tussen 8.30-12.30 uur en buiten die tijd kunt u een boodschap inspreken. Verder kunt u ons een mail sturen met daarin uw naam en telefoonnummer. We zullen op werkdagen nog diezelfde dag contact met u opnemen.

1e Afspraak
Bij de 1e afspraak neemt u plaats in de wachtkamer. Uw behandelend fysiotherapeut komt u daar ophalen. Indien u met de auto komt, moet u een vergunning in uw auto leggen, zodat u gratis kunt parkeren. ( zie Locatie ) Wilt u het volgende meenemen bij uw eerste afspraak:

  • gegevens over uw zorgverzekering (verzekeringspasje)
  • eventuele verwijzing van uw (huis)arts (zie DTF)
  • handdoek

We stellen het erg op prijs indien u zorg draagt voor een goede persoonlijke hygiëne.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)
Tegenwoordig kunt u rechtstreeks terecht bij de fysiotherapeut. Wat betekent dat voor u? Sinds 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u direct bij de specialist in beweging terecht. Zodat u direct weer kunt beginnen met het werken aan uw herstel. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Hoe maakt u gebruik van DTF?
Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zgn. screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega's, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt. Wanneer heeft u wel een verwijzing nodig? Indien u een chronische aandoening heeft (bijvoorbeeld COPD, een neurologische aandoening of na een operatie van botten, gewrichten of spieren) dan is een verwijzing van de specialist wel noodzakelijk. De specialist beoordeelt of fysiotherapie geïndiceerd is en verwijst. Verder is een verwijzing voor fysiotherapie ook nodig voor jongeren onder de 18 jaar.

De registerfysiotherapeut: een zeker gevoel
De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts.

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. En pas dan mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen.

 

Alle in onze praktijk werkzame fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF en voldoen aan de voorwaarden voor registratie die door deze beroepsvereniging zijn gesteld.