Huisregels Fysiotherapie van Doorn

Voor het maken/ wijzigen van een afspraak verzoeken wij u om te bellen op 035-6782865 tussen 8.30-12.30 uur of in te spreken op het antwoordapparaat.
Wij zijn verplicht om uw identiteit te controleren en te registreren. Deze controle zal bij de eerste afspraak plaatsvinden.

Betalingsvoorwaarden
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd zijn, worden voor 100 % in rekening gebracht.
3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.