Huisregels Fysiotherapie van Doorn

Voor het maken/ wijzigen van een afspraak verzoeken wij u om te bellen op 035-6782865 tussen 8.30-12.30 uur of in te spreken op het antwoordapparaat.
Wij zijn verplicht om uw identiteit te controleren en te registreren. Deze controle zal bij de eerste afspraak plaatsvinden.

Betalingsvoorwaarden
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd zijn, worden voor 100 % in rekening gebracht.
3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

 • Beleid ten aan zien van parkeren: +

  Rondom de praktijk heeft u tussen 9.00-18.00 uur een vergunning nodig.
  Deze vergunning kunt u ‘s ochtends verkrijgen bij de secretaresse achter de balie in de wachtkamer en daarna bij uw fysiotherapeut in de behandelkamers achter in de hal (volg de aanwijzingen). Aangezien we een beperkt aantal vergunningen hebben, verzoeken wij u de vergunning direct na de behandeling terug te geven aan de secretaresse of aan uw fysiotherapeut. We verzoeken u dringend de vergunning niet zonder ons medeweten aan een volgende patiënt te geven.
 • Vergoeding fysiotherapie: +

  Fysiotherapie wordt over het algemeen alleen vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
  Indien u niet aanvullend verzekerd bent dan ontvangt u van ons een rekening die u zelf dient te voldoen. U kunt deze niet declareren bij uw verzekeraar. Ook niet als uw huisarts u verwezen heeft. Zie tarievenlijst.
  Voor patiënten met een chronische indicatie (“lijst borst”) gelden andere vergoedingsregels: Behandeling 1-20: aanvullende verzekering of zelf betalen. Vanaf 21e behandeling: basisverzekering (afhankelijk van de geldigheidsduur van de machtiging)
  Wij kunnen de verzekeringsgegevens voor u controleren, maar u kunt dit zelf ook bij uw verzekering nagaan. Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
  Wij zijn niet verantwoordelijk voor overschrijding van deze vergoeding.
 • Hygiëne: +

  Wij verzoeken u om bij zowel de training in de oefenzaal als bij de behandeling een eigen (grote) handdoek mee te nemen
  Voor het trainen in de oefenzaal verzoeken wij u om gemakkelijk zittende (training)kleding aan te doen en schone (training)schoenen. U kunt uw schoenen voor het betreden van de oefenzaal wisselen.
  Wij stellen het op prijs indien u zorg draagt voor een goede persoonlijke hygiëne.
 • Telefoon & roken & huisdieren: +

  We verzoeken u uw mobiele telefoon uit te zetten, zowel in de wachtkamer als tijdens de behandeling.

  Roken: Onze praktijk is rookvrij.

  Huisdieren: Huisdieren zijn in ons pand niet toegestaan.

 • Directe toegankelijkheid fysiotherapie +

  De fysiotherapeut is direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid. Dit betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek. Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is.
 • Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak +

  U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald.
  De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden.
  Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden.
  Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen.
  Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan omvat de therapievorm en het aantal behandelingen en wordt met u besproken.
  Bij de tweede afspraak wordt gestart met de behandeling van uw gezondheidsprobleem. De therapeut informeert u over de effecten, risico’s en bijwerkingen van fysio- en /of manuele therapie. En zal uw toestemming vragen voor het voorgestelde behandelplan.
 • Afmelden +

  Als u zich tijdig afmeldt voorkomt u dat de gereserveerde behandeltijd bij u in rekening wordt gebracht. U moet uw afspraak bij verhindering minstens 24 uur van te voren afzeggen. In de voor u gereserveerde tijd kan dan een andere patiënt worden behandeld. Als we u niet telefonisch te woord kunnen staan kunt u uw afmelding op ons antwoordapparaat achterlaten.
 • Klachten +

  Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of één van de maatschapsleden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in de folderdisplay in de wachtruimte.
  De rechten en plichten van de patiënten zijn binnen onze praktijk schriftelijk vastgelegd in de "modelregeling fysiotherapeut-patiënt" van het K.N.G.F./N.P.C.F. De klachtenregeling is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. De praktijk is via haar beroepsorganisatie hierbij ingeschreven.
 • 1